Així serà la Model

El projecte d’ordenació previst per al conjunt de l’antiga presó dotarà l’espai d’equipaments i habitatge social i d’un nou parc urbà preservant el patrimoni i tenint en compte aspectes ambientals. Elaborat amb l’equip de la proposta guanyadora del concurs de projectes, “Model, batega!”, permetrà iniciar la redacció dels projectes dels equipaments que es construiran en una primera fase: l’institut escola, el poliesportiu i l’Espai Memorial.

La Model es convertirà en un pol d’equipaments i un gran espai verd

La transformació proposa rehabilitar i preservar la volumetria dels edificis d’administració, al carrer d’Entença; l’edifici Tallers, a Nicaragua, i l’estructura del panòptic, i posar en relleu les tres principals construccions de la Model sense incorporar-hi nous elements constructius ni distorsionar o alterar el patrimoni existent.

L’edifici Tallers i el panòptic s’amplien i es creen així noves relacions entre l’interior i l’exterior i una nova imatge. També s’hi inclou un gran parc urbà, i tot plegat, minimitzant l’enderroc i l’obra nova per reduir l’impacte i el cost ambiental. A més, el document detalla els set equipaments públics i espais que donaran servei al barri i a la ciutat: l’espai Memorial, un institut escola, una escola bressol, una residència assistida, un pavelló poliesportiu, un espai per a joves i espais d’economia social i solidària. 

 

Render amb una vista general aèria del recinte de la Model

121 NOUS HABITATGES

Es preveu que l’habitatge públic, que se situa als edificis dels braços del panòptic, tingui un total de 121 habitatges. Serà habitatge dotacional, per a gent jove i gent gran, i es distribuirà en tres plantes. Pel que fa a l’espai central del panòptic, es proposa una gran plaça central, un espai polivalent i espais expositius a la primera planta. També es preveu la ubicació d’un espai de centralització energètica, amb instal·lacions de geotèrmia, fotovoltaica, freàtic i aerotèrmia per donar servei al conjunt del recinte.

Render galeria
Plànol de La Model

 

Una transformació per fases

Els primers projectes que s’activaran seran l’institut escola, el poliesportiu, el sistema de subministrament d’energia i l’espai Memorial. Es preveu iniciar la redacció dels projectes i llançar els concursos a principis de 2023, amb una dotació prevista de 2 milions d’euros. L’objectiu és que els projectes de la primera fase entrin en funcionament entre el 2026 i el 2027

De moment, per ampliar els usos provisionals actuals que té la Model, s’han iniciat els treballs i els estudis per poder fer-hi actuacions a curt termini, tal com ho reclamen els veïns i les entitats de l’Esquerra de l’Eixample. D’una banda, s’ha començat a redactar el projecte per obrir un interior d’illa provisional, amb una urbanització del pati, i s’ha encarregat ja la redacció d’un projecte per adequar la primera planta de l’edifici d’Entença per a usos veïnals. Així mateix, s’està avaluant si l’estat de conservació en què es troben actualment les façanes permet recuperar la pista poliesportiva del pati que hi ha entre la tercera i la quarta galeria.

Finalment, es farà una exposició per poder explicar millor al veïnat del barri què està passant i passarà a la Model. L’exposició “La Model es transforma” tindrà quatre eixos: habitatge, equipaments, espai verd i memòria, i tres espais expositius (a la façana i al pati d’Entença i als xamfrans). Està previst que l’exposició s’obri al públic a mitjan novembre.

Per consolidar la proposta, però, cal actualitzar el planejament vigent i impulsar una modificació del Pla general metropolità (MPGM), per tal que tot el recinte de la Model passi a ser qualificat d’equipament i zona lliure i, per tant, es pugui desenvolupar el conjunt d’equipaments públics previstos.

Render de l'espai públic al voltant de La Model