La Model del futur

ACTUALITZACIÓ: Aquesta és la proposta pròpia que l’Ajuntament de Barcelona va presentar en el marc del concurs per a la transformació de La Model. El projecte guanyador del concurs es pot consultar aquí

La Model ja compta amb una proposta de transformació que dibuixa com serà el futur gran pol d’equipaments de l’Esquerra de l’Eixample, envoltat d’un gran espai verd, i que conserva la memòria i el patrimoni de l’antiga presó. L’Ajuntament ha presentat als veïns i veïnes i entitats de l’entorn el full de ruta per convertir el que havia sigut un recinte opac en un lloc singular que generarà vida al seu voltant. La regeneració urbana d’aquest espai, que ocupa dues illes de l’Eixample, és una oportunitat única que no es pot desaprofitar.

Aquesta proposta recull les demandes del gran procés participatiu que es va celebrar fa uns mesos per consensuar amb tothom els criteris d’actuació que han de marcar la reconversió de la presó. El procés ha comptat amb un Grup Impulsor i de Seguiment, format per 28 entitats vinculades a la Model, i diverses sessions i tallers temàtics, amb l’assistència total de gairebé 300 persones. Aquesta feina va servir per recollir i acordar uns criteris de partida comuns que abordaven els aspectes essencials que ha de seguir la transformació:

 • Convertir un recinte tancat i opac en un espai obert i amb usos de ciutat.
 • Mantenir l’essència de La Model pel que fa al patrimoni i a la memòria.
 •  Encabir-hi els equipaments compromesos i l’habitatge públic necessari.
 • Crear un gran pulmó verd per a l’Eixample i per a tota la ciutat.

Conservació del patrimoni i la memòria

La transformació de La Model mira cap al futur, però en cap cas pot oblidar la importància històrica del simbolisme de l’espai. Partint d’aquesta premissa, les actuacions sobre l’espai físic es basen en:

 • Considerar La Model com el conjunt d’edificis sencer.
 • Posar en valor els interiors de les galeries, preservant l’essència del panòptic.
 • El centre del panòptic es concep com a plaça coberta i polivalent.
 • Els espais interiors de les galeries passen a ser espais públics lligats a la trama de l’Eixample.

En la concepció de La Model com un conjunt, l’espai central del panòptic i la quarta galeria es conserven en la seva totalitat. El centre del panòptic actua com a plaça coberta des d’on surten les galeries, que es transformen en passatges oberts i transitables, adaptant-se als nous usos. La quarta galeria acollirà l’Espai Memorial.

L’edifici d’administració, que fa front al carrer d’Entença, es manté; i l’edifici Tallers també, si bé aquest últim admetrà transformacions. 

Per mantenir aquesta essència de La Model i l’estructura de recorreguts de l’antiga presó, es preservaran elements que recordin aquestes galeries: les costelles o arcs de l’estructura, els murs interiors o la coberta, depenent de cada cas. A més, a tot l’àmbit de la nova urbanització s’integraran traces, fragments o elements originals, com ara parts del mur o alguna torre per recordar el passat del recinte. 

Equipaments de proximitat i habitatge

La Model és una oportunitat molt valuosa per revertir el dèficit d’equipaments de proximitat i d’habitatge públic que té l’Esquerra de l’Eixample. La proposta de l’Ajuntament aconsegueix trobar l’equilibri entre l’essència de La Model i l’encaix dels equipaments i els habitatges que fan falta. A més, la conservació patrimonial dels edificis no anirà en detriment dels usos i la qualitat dels equipaments i els habitatges, que es construiran seguint criteris d’eficiència i sostenibilitat.

Els equipaments que acollirà la parcel·la de la Model seran:

 • Institut-escola
 • Escola bressol
 • Residència de gent gran i centre de dia
 • Espai Memorial
 • Poliesportiu
 • Espai per a joves
 • Espai d’economia social/solidària
 • Habitatge públic

Pel que fa a la distribució, els equipaments i habitatges se situen a l’eix Nicaragua/Provença, i l’espai central del panòptic es converteix en espai públic i comú als diversos equipaments. L’Espai Memorial s’ubicarà a la quarta galeria, i el poliesportiu aprofita el desnivell dels carrers i se semisoterra.

Els habitatges públics es distribuiran en quatre emplaçaments diferents: un serà al front del carrer Nicaragua, i tres més s’ubicaran on hi ha les galeries actuals de l’àmbit de Nicaragua. En total, més de 12.000 m2 de sostre d’habitatge on es podran construir uns 150 pisos públics.

Un pulmó verd

La Model ocupa dues illes senceres de l’Eixample. La transformació ha d’aprofitar aquest gran espai que s’alliberarà per a l’ús ciutadà per crear-hi un nou parc obert que s’erigeixi en pulmó verd per a l’entorn. L’estratègia proposada planteja tot l’àmbit com un espai permeable i amb molta vegetació. Un gran parc que estarà format per:

 • Un gran espai verd unitari, diàfan i no fragmentat a l’eix Rosselló/Entença.
 • Els carrers de Rosselló i Nicaragua es pacificaran i s’hi prioritzarà el vianant.
 • El poliesportiu, que serà semisoterrat, tindrà una coberta verda que donarà continuïtat al parc.
 • Els patis de l’escola, l’espai central del panòptic, els recorreguts de les galeries i les cobertes dels altres equipaments també se sumen a l’espai públic obert a la ciutadania.

El parc urbà aprofitarà els 14.000 m2 de verd urbanístic que determina el planejament. A aquests, s’hi ha de sumar 4.200 m2 d’espais lliures –1.800 m2 de la coberta verda del poliesportiu i 2.400 m2 de les galeries i l’espai central del panòptic– i 1.700 m2 dels patis oberts de les escoles.

Així doncs, la futura Model oferirà a la ciutadania un total de 19.900 m2 d’espai públic on el verd, l’arbrat i la vegetació seran els protagonistes.

Comparteix aquesta pàgina